Friday, 6 December 2013

Kabirdas ji explains the nature of an arbitrary or vicious man through these dohas .These indicate that a person should keep him/herself far from a vicious because it is harmful anyway.As his this doha indicates .. 

Suta sadhu jagaiye ,kare brahma ko jaap
ye teeno na jagaiye,saakat singhroo saanp

When in need it is better to awake a sage as he will anyway keep inchanting the name of  God 
but never awake the these three creatures the vicious man ,the lion ,and the snake as these three will always be harmful to you .

Others are like :

Kabir hirdaya kathor ke shabd na lage saar
sudhi budhi ke hirday vidhe,upaje gyan vichar 

Hariya jane rukhada,us paani ka neh 
sukha kath na jani hai ,kithu budha meh 

Kabir hari ras barasiya ,giri parvat sikhraya 
neer niwanu thahare ,na wah chhapar daaye

Saakat te sant hot hain,jo guru mile sujaan
Ram naam nij mantra de ,chuudawe charo khan 

Pashuwa so paalo paryo,rahu rahu hiya na kheej
ushar beej na ugasi bov doona beej 

Kabir lahari samudra ki ,moti bikhare aaye
bagula parakh na janahi ,hansa chuni chuni khaye 

Saakat sang na baithiye ,karan kuber samaan 
take sang na chaliye,padi hai narak nidaan

Suta sadhu jagaiye ,kare brahma ko jaap
ye teeno na jagaiye,saakat singhroo saanp

Kabir guru ki bhakti binu ,raja rasabh hoye
maati lade kumhaar ki ghaans na daale koye

Aankho dekha ghee bhala ,na mukh mela tel 
Sadhu so jhagada bhala ,na saakat so mel

Harijan aawat dekhi ke ,mohado sukh gayo
bhaav bhakti samjhayo nahi ,moorakh chooki gayo 

Guru bin maala pherte guru bin dete daan
guru bin sab nischhal gaya,puchho ved puraan 

Chaushat diva joye ke,chaudah chanda mahi
tehi ghar kiska chandana,jihi ghar satguru nahi

Sakat ka  mukh bimb hai ,nikasat bachan bhuvang 
taki aushadhi maun hai ,vish nahi vyape ang 

Kanchan meru arpahi,arpe kanak bhandaar
kahe kabir guru bemukhi ,kabahu na paave paar

Gagan mandal ke beech mein ,tahava jhalke noor
nigura mahal na paawayi,pahunchega guru poor

Nigura brahman nahi bhala ,gurumukh bhala chamaar 
devatan se kutta bhala,it uth bhunkhe dwaar

Saakat sukar kookara,teeno ki gati ek
koti jatan parmodhiye ,tau na chhade tek

harijan ki laanta bhali ,buri saakat ki baat
laaton mein sukh upaje,baaten ijjat jaat

Jo kamini parde rahe ,sune na guru mukh baat 
so to hogi kookari,phire ughare gaat

Sukhdev sarikha pheriya,to ko paave paar
guru bin nigura jo rahe ,pade chaurasi dhaar

Saakat kaha na kahi chale,sunaha kaha na khaye
jo kauwa math hagi bhage,to math ko kaha nashaye 

0 comments:

Post a comment