Saturday, December 28, 2013

CupidityBahut jatan kari kijiye sab phal jaaye nasaye
kabir sanche soom dhan ant chor le jaaye

Kabir aundhi khopadi kabahu dhape nahi
teen lok ki sampada kab aave ghar mahi

Jab man laaga lobh so gaya vishaya mein bhoye
kahe kabir vichari ke kehi prakaar dhan hoye

soom thaili aru swan bhag dono ek samaan
ghalat mein sukh upaje kaadhat nikase praan

Jogi jangam sewada gyani guni apaar
shat darshan se kya bane ek lobh ki laar


0 comments:

Post a Comment