Thursday, December 12, 2013

Compnionship


Kabir kusang na kijiye pathar jal na tiraye
kadali seep bhujang mukh ,ek boond tir bhaye

KAbir guru ke des mein ,basi jaane jo koye
kaga te hansa bane,jati baran kul khoye

Giriye parbat shikhar te ,pariye dharni manjhaar
moorakh mittra na kijiye,budo kaali dhaar

Kabir sangat sadhu ki kabhi na nishphal jaaye
jo pe bove bhuni ke ,phoole phale aghaye

Oonche kul ka janamiya karni oonchi na hoye
kanak kalash mad so bhara,sadhun ninda soye

Jeevan joban raajmad,avichal rahe na koye
ju din jaaye satsang mein ,jeevan ka phal soye

Kabir sangat sadhun ki ,nit prati kije jaaye
durmati door bahavasi,desi sumati bataye

Kabir sangat sadhu ki ,jau ki bhoosi khaye
kheer khaand bhojan mile ,sakat sang  na jaaye

Ek ghadi aadhi ghadi aadhi mein puni aadh
kabir sangat sadhu ki kate koti aparadh

Kabir sangat sadhu ki ,jyu gandhi ki baas
jo kuchh gandhi de nahi to bhi vaas suvaas


Kabir sangati sadhu ki jo kari jane koye
sakal birachh chandan bhaye .baans na chandan hoye

Gyani ko gyani mile.ras ki lootam loot
gyani agyani mile hove matha koot

Sadhu sangat parihare ,kare vishaya ko sang
koop khani jal baanware,tyaag diya jal gang

Charcha karoon tab chauhate ,gyan karo tab doye
dhyan dharo tab ekila,aur na dooja koye

Sant sursari gang jal ,aani pakhaara ang
maile se nirmal bhaye,sadhu jan ke sang

JA ghar guru ki bhakti nahi sant nahi mihmaan
ta ghar jam dera diya ,jeevat bhaye masaan

Kabir kalah aru kalpana ,satsangati se jaaye
dukh vaaso bhaga phire ,sukh mein rahe samaye

Mathura kasi dwarika ,haridwar jagannath
sadhu sangati hari bhajan bin ,kachhu na aave haath

Sakhi sabad bahute suna ,mita na an ka daag
sangati so suthara nahi ,taka bada abhaag

Buvangam baas na bedhahi ,chandan dosh na laaye
sab ang to vish so bhara ,amrit kaha samaye .

0 comments:

Post a Comment