Saturday, April 21, 2012


Shree Ramnam Sankeertan


Introduction

Listen to Introduction

Introduction - 


Aarti

Listen to Aarti

Lyrics -

Jaya jaya aarti ram tumhari
pran nath raghunath murari
sukh narad muni sharad gaaven
bharat shatrugna chavar dulaven
pita basan baijayanti mala
megh badan tanu nayan bishala
chhatra dharat hai laxman bhrata
aarti karat hai kaushlya mata
sammukh sharan rahe hanuveera
baar baar gun gaave kabira

Shreenathe Jankinathe

Listen to Shreenathe Jankinathe

Lyrics-

shreenathe jankinathe abhedsparmatmani tathapi
mam sarvasya rama kamal lochana om shree ram chandraya namah ||
ganananam ardhasanghanam rasanam chhandasamke
maglanam cha kartaro vande vaninayako ||
bhavani shnakarovande sarddha vishwas rupino
yabhyam vinam na pashyanti siddhaya swantastameshwaram ||
vande audhanayanityam gurum shankar rupinam
yamashrito hi patroti chandra sarvatra vandyate ||
sitayam pujyaam punyaranya vidharino
vande kisarthvigyano taveshawarah taweshwaro ||
guru bhavasthitsamharo karini keshdharini
sarvasashreyakarim sitam tatoham ramvallabha ||
yanmaya vasavarthim vishwasyakhila brhamadi deva sura
yasyatvadivisheshbhanti sakalam prajyoyatha hetva ||
yatva labhdha eva bhanti ke bhavamohisthite samgaan
vandeham tam sheshdharan param ramakhya me samhare ||
prasannata gyanaratadi setatah tathananam yophalbhasdukhatah
mukhambhujasve raghunandanasya me sada susamanjul mangalah pradam ||
nilambhujashyamal komalangam sita samaroh pitvambubhagam
padomahashayakcharuchapam namami ramam raghuvansh naatham ||
mulahdharva taroadhitekjalnidhe purnendamanandam
vairagyambujbhaskaram jagadanam twantapahamapahamn||
purnambhutrinpunjpachanvibhu tey sambhavam shankaram
vande brahmakulekalanksamanam sriram bhupapriyam ||
shantanand payodhnashobahayatanam pitambaram sundaram
pado vansarasankaraskatilam kurumev barambaram ||
rajivaayatan lochanam dhritjatajyotirsanshodhitam
sitayasmarsanhitam atiratham ramabhiramam bhaje ||
kundendhivar sundaramatibalo vigyandhamahvubho
sobhadyophalbhanvibhusukhvino govindavipra priyo||
maya maanasrupino raghuvaro saddharmomohito
sitamrisantatvaro bhagiratho bhaktiprado bhoksitah||
brahmabhori samudhbhavo kalimal ratunsanam chaavyayam
sriman sambhuketu sundar vadhe samshodhinam sarvada||
samsaaramaya bheshajam sukhkaram shri janakijeevanam
dhanyaste bhudhinaprihantisatatam sriramakulam ||
shantam shashwataprameyanagha nirvaan shanti pradam
brahmashambhuphadindrasevyamanisham vedantavedyam vibhu||
ramakhyam jagadishwaram surgurum mayamanushyam hari
vandehum karunakaram raghuvaram gopal chudamadim||
heyjeevantapneelam suranarvilasam divyaparadhyasingham
shobhayambheetamashtram sarsijayanam sarvada suprasannam||
padonadachachapam kapinikaryutam bandhunasebyamanam
nauneebyam janki samraghuvarmanisham pushpakarogananam||
apdamapihantaram bhitanambhayanashanam
vishdam pranvandam tam ramchandram namamyaham||
shree raaghavam dashrathatmajapremayam sitapatim raghukulangaranadhiram
ajanubahu phanindragadayadahksham ramam nishacharvinashkaram namami ||
vaidehisahitam suratultale mahimemahamandame
madhyepushpakasne madimaye virasane shuskritam ||
yajyevachayateviprabhanajansute tatvamunebhyataparam
yakhyantam bharatadivibhramitam ramam bhaje shyamalam ||

Suddha brahma

Listen to Suddha brahma

Lyrics - 


nanyasthaha raghupatihridayesmadiye satyamvadami cha bhavaam akhilantaratma
bhaktimdayashcha raghupungavavibhranti kamadidoshrahitam kurumanas shashritam
om shree shree sita lakhsman bharat shatrughana hanumat samet
shree ram chandra parbrahmane namah .
shuddha brahma parAtpara ram
kalatmaka paramEshvara ram
shesha talpa sukha nidrita ram
brahmadyamara prartitha
chanda kiranakula mandana ram
shrimaan dasharatha nandana ram
kausalya sukha vardhana ram
vishvamitra priyadhana ram
ghora tataka dhataka ram
marichadini pataka ram
kaushikamaka sam ram
shrimadahlyoddharaka ram
gautama muni sampujita ram
sura muni vara gana samstuta ram
navikadhavita mrdupada ram
mithilapura jana mohaka ram
videha manasa ranjaka ram
tryambaka karmuka bhanjaka ram
sitarpita vara malika ram
krtavaivahika kautuka ram
bhargava darpa vinashaka ram
shrimaan ayodhya palaka ram
aganita gunagana bhushita ram
avanitanaya kamita ram
raka chandra samanana ram
pitru vakya shurta kanana ram
priya guha vinivedita pada ram
taksalita nija mrdupada ram
bharadvaja mukhanandaka ram
chitrakutadri niketana ram
dasharatha santata chintita ram
kaikeyi tanayarthita ram
virachita nija pitru karmaka ram
bharatarpita nija paduka ram
dandakavana jana pavana ram
duSTa viradha vinashana ram
sharabhanga sutikshana archita ram
agastyanugraha vardhita ram
ghradhipa samsevita ram
pancavati tata sustita ram
shurpanakharthi vidhayaka ram
kharadusana mukha sudaka ram
sitapriya harinanuga ram
maricharti krdashuga ram
vinasta sitanvesaka ram
grdhradhipa gati dayaka ram
shabari datta phalashana ram
kabanda bahucchedana ram
hanumat sevita nijapada ram
nata sugrivabhistada ram
garvita vali samharaka ram
vanara duta presaka ram
hitakara laksmana samyuta ram
kapivara santata samsmrta rAm
tadgati vighna dhvamsaka rAm
sItA prANA tAraka rAm
duSTa dashAnana dUSita rAm
shiSTa hanumad-bhUSita rAm
sItA vEdita kAkAvana rAm
krta cUDAmaNi darshana rAm
kapivara vacanAshvAsita rAm
rAvaNa nidhana prasthita rAm
vAnara sainya samAvrta rAm
shOSita sharidhIshArthita rAm
vibhISaNA bhaya dAyaka rAm
parvata sEtu nibandhaka rAm
kumbhakarNa shirash-chEdaka rAm
rAkSasa sangha vimardaka rAm
ahimahi rAvaNa cAraNa rAm
samrita dashamukha rAvaNa rAm
vidhibhava mukhasura samstuta rAm
khasthita dasharatha vIkSita
rAm sItA darshana mOdita rAm
abhiSakta vibhISaNa nata rAm
puSpakayAnA rOhita rAm
bharadvAjAbhiniSEvaNa rAm
bharata prANa priyakara rAm
sAkEtapuri bhUSaNa rAm
sakala svIya samAnata rAm
ratnalasat-pIThAsthita rAm
paTTAbhiSEkAlankrta rAm
pArthiva kula sammAnita rAm
vibhISanAprita rangaka rAm
kIca kulAnugraha kara rAm
sakala jIva sam rakSaka rAm
samasta lOkAdhAraka rAm
Agata munigaNa samstuta rAm
vishrta dasha kaNThOdbhava rAm
sItA lingana nirvrta rAm
nIti surakSita janapada rAm
vipina tyAjita janakaja rAm
kArita lavaNAsura vadha rAm
svargata shambuka samstuta rAm
svatanaya kushalava nandita rAm
ashvamEdha krtu dIkSita rAm
kAlAvEdita surapada rAm
ayOdhyaka jana muktida rAm
vidhi mukha vibudhAnanda rAm
tEjOmaya nija rUpaka rAm
samsrti bandha vimOcaka rAm
dharma sthApana tatpara rAm
bhakti parAyaNa muktita rAm
sarva carAcara pAlaka rAm
sarva bhavAmaya vAraka rAm
vaikuNThAlaya samsthita rAm
nityAnanda padasthita rAm
rama rrma jaya raja ram
rama rama jaya sita ram

Bhayahara mangal

Listen to Bhayahara mangal

Lyrics -
bhayahara mangal dashrath ram
jaya jaya mangal sita ram
mamgalkar jaya mangal ram
sangat subh vaibhodaya ram
anandamrit varsak ram
ashritvatsal jaya jaya ram
raghupati raghav jaja ram
patitpavan sita ram

Kanakambara

Listen to kanakambara

Lyrics -
kanakambara kamalasana jagadakhila dhama
sanakadika muni manasa sadananagha bhuma
sharanagata sura nayaka chira kamita kama
dharanitala tarana dasharatha nandana rama
pishitashana vanitavadha jaladananda rama
kushikatmaja makharaksana charitadbhuta rama
muni gautama grihini svajagha mochana rama
muni mandala bahu manita pada pavana rama
smarashasana susharasana laghu bhanjana rama
nara nirjara janaranjana sitapati rama
kusumayuta tanu sundara kamalanana rama
vasumanita bhrigu sambhava madamardana rama
karunarasa varunalaya nata vatsava rama
sharanam tava charaaam bhava haranam mama rama

Apdamaphantaram

Listen to apdamaphantaram

Lyrics -
apadamapahantaram dataram sarva sampadam
lokabhiramam shri ramam bhuyo bhuyo namamyaham
ramaya ramchandraya ramabhadraya vedase
rughunathaya nathaya sitayaya patyeh namah
atulit bal dhamama swarn shailabha deham
tanujavana krishanum gyaninam agragamyam
sakal guna nidhanam vanaranamadhisham
raghupati vara dutam vatajatam namami
gospadi kritavarisham mashakikrta rakshasam
ramayana maha malaratnam vande anilatmajam
ajnananandanam viram janaki shoka nashanam
kapIshamakSahantAram vandE lankA bhayankaram
ullankhya sindhoha salilam salilam yaha shokavahnim janakatmajayaya
AdAya tEnaiva dadAha lankAm namAmi tam prAnjalirAnjanEyam
manojavam maruta tulyavegam jitendriyam buddhi matam varistham
vatatmajam vanarayutha mukhyam shri ramadutam shirasa namami
anjaneyam ati patalananam kanchanadri kamaniya vigraham
parijata taru mulavasinam bhavayami pavamana nandanam
yatra yatra raghunatha kirtanam tatra tatra krita mastakanjalim
bhaspavari paripurua lochanam marutim namata rakshasantakam
astottara shata nama ramayanam samaptam

itni binati

Listen to itni binati raghunandan se

Lyrics -
itani binati raghunandan se
dukhphand humar mitao ji
apne padpankaj pinjar mein
chit hans humar bithao ji
tulsidas kah kar jore
bhavsaagar paar utaro ji

Ramnaam

Listen to Raamnaam

Lyrics -
ram naam ram naam ram naam tarakam
ram krishna vasudev bhakti mukti dayakam
janaki manoharam sarv lok nayakam
shankaradi sevya manya punyanaam kirtanam

Mangalam

Listen to mangalam

Lyrics - 


magalam kaushalendraya mahneyagunabhaye
chakravarti tanujaye sarvbhaumaya mangalam
vedvedantvedyaya meghshyamal murtaye
punsamohan rupaye punya stotrahapi mangalam
vishwamitrantarangaya mithilanagari pateya
bhagyanam parivasaya bhaumya rupaya mangalam
pitrabhaktaya satatam bratrinesahashitaya
nandiakhillokaya rambhadraya mangalam
sakt swamitvavasaya chitrakoot viharine
sebyaya sarvayanikam dhero dharaya mangalam
saunitya achajanakhya chapvana sidharine
sansebyaye sadabhaktyaya swamine mahmangalam
danadakaranya vasaya khandita var siddhave
brddharajaya bhaktaya mukhtidayastu mangalam
sadaram sabrikantah phalahun laabhilashini
solabhya paripurnaya satvo driptaya mangalam
hanumasyamedhaya manisabhisht dhayine
bali pramathyanastu mahadheeraya mangalam
srimate raghuvirayaya sindhu langhitsinghave
jit rakhshas rajaya prandheeraya mangalam
asajanakritibya amisiddhaya siddhaya
rajadhiraja rajaya ram bhadraya mangalam
mangala sasanpare madacharayapuroname
sarveshcha kurvenacharaye shastrdharyastumangalam

1 comments: