Wednesday, December 25, 2013


Benevolence 


Aap swarathi medini bhakti swarathi das 
kabir jan parmarthi daari tan ki aas

Swarath sooka laakada chhah bihuna shool 
peepal parmarath bhajo sukh sagar ko mool 

Dhan rahe na joban rahe na gaanv na thaanv
kabir jag mein jas rahe karide kisi ka kaam 

Jo koye kare so swarathi aras paras gun det 
bin kiya kare so surma parmarath ke het

Parmarath pako ratan kabahu na dije peeth
swarat semal phool hai kali apoothi peeth 

Sukh ke sangi swarathi dukh mein rahte door
kahe kabir parmarathi dukh sukh sada hazoor

Preet reet sab arth ki parmarath ki nahi
kahe kabir parmarathi birla koi kali mahi

Marun par maangu nahi apne tan ke kaaj 
parmarath ke kaarne mohi na aave laaj 


0 comments:

Post a Comment