Monday, December 16, 2013

Devotion 


Jab lag naata jati ka ,tab lag bhakti na hoyi
naata tode guru bhaje ,bhakti kahave soyi

Prem bina jo bhakti hai,so nij dambh vichar
Udar bharan ke kaaran,janma ganvaye saar

Bhakti bhaav bhado nahi,sabahi chali gahraaye
sarita soyi sarahiye,jeth maas thahraye

Nirpakchhi ki bhakti hai ,nirmohi ko gyan
nirdundi ki mukti hai,nirlobhi nirbaan

Jab lag bhakti sakaam hai tab lag nishphal sev
Kahe kabir wah kyun mile ,nihkaami nij dev

Bhaav bina nahi bhakti jag,bhakti bina nahi bhaav
bhakti bhav ek roop hai ,dou ek subhau

Jati baran kul khoye ke,bhakti kare chit laaye
Kahe kabir satguru mile ,avagaman nishaye

Vishaya tyag bairaag hai,samta kahiye gyan
Sukhdayi sab jeev so,yahi bhakti parmaan

Bhakti padarath tab mile jab  guru hot sahaye
Prem preeti ki bhakti jo,puran bhaag milaye

Aur karma sab karma hai ,bhakti karm nih karma
kahe kabir pukari ke ,bhakti karo taji bharm

Bhakti mahal bahu oonch hai doorahi te darshaye
jo koi jan bhakti kare ,shobha barani na jaaye

Bhaktan ki yah riti hai,bandhe kare jo bhav
prmarath ke kaarane,yah tan raho ki jaav

Bhakti bina nahi nistare ,lakh kare jo koye
shabd sanehi hwai rahe,ghar ko pahunche soye

Bhakti kathin ati durlabh,bhesh sugam nit soye
bhakti ju nyari bhesh se ,yah jaane sab koye

Kaami krodhi laalchi inte bhakti na hoye
bhakti kare koyi surma,jati baran kul khoye

Bhakti beej palte nahi jo jug jaaye anant
oonch neech ghar avatare ,hoye sant ka sant

Dekhi dekhi bhakti ka kabahun na chadhasi rang
bipatti pade yon chhadasi ,kechuli tajat bhujang

Aarat hai guru bhakti karoon,sab kaaraj sidh hoye
karam jaal bhau jaal mein ,bhakt phanse nahi koye

Kabir guru ke bhakti bin ,dhik jeevan sansaar
dhunwa ka sa dhaurahara,binasat lage na baar

Kabir guru ki bhakti ka,man mein bahut hulaas
man mansa maaje nahi ,hon chahat hai das

Bhakti dubaara saankara ,rai daswe bhaaye
man to maingal hoye raha ,kaise aave jaaye

Bhakti duheli gurun ki ,nahi kaayar ka kaam
sees utare haanth so tahi mile nij dhaam

Bhakti ju sidhi mukti ki chadhe bhakt harshaye
aur na koyi chadhi sake,nij man samjho aaye


0 comments:

Post a Comment