1

Power of Soul

2

Peace Of Mind

3

Knowledge and Devotion

4

Love of God

5

Its all we need .... Come and find .

Wednesday, June 14, 2017

The Classical amalgamation # 3


"If I am not able to enforce lord krishna to carry a weapon ,
I will make my mother Ganga to be ashamed and will not be called the Son of Shantanu.

I will destroy the superior warriors and will shake flag having sign of Kapi along with the army .
If I don't do so I swear of the Lord that I wont befitting the end of a warrior."Aaj jo harihi na shashtra gahaun
tau lajo ganag janani ko,shantanu sut na kahaun
syandan khandi maharath khando,kapi dhwaj sahit dulaun
iti na karat sapath mohi hari ki ,kshtriya gatihi na paun
pandav dal sanmukh hwai dhaun sarita rudhir bahaun
surdas ranabhumi bijay binu,jiyat na peeth dikhaun


Listen to this beautiful song by Surdas ji sung by Vaishnavi DasHari Hau badi der ko thado 


Lyrics -hari hau badi ber ko thado
jaise aur patit tum taare tinhin mah likhi kadho.
jug jug birad yahi chali aayo,ter kahat hau taate
mariyat laaj panch patitan mein,hau dhar kaho kahan te.
kai ab haar mani ke baitho,kai kahu birad sahi
sur patit jo jhooth kahat hai,dekho kholi bahi.Bicchurat sree Ghanshyam 


Lyrics -

Bichhurat shree brajraj aaj sakhi ,nainan ki partiti gayi
udi na mile hari sang bihangam hwai na gayen ghanshyam mayi
yyate krur kutil sah mechak britha meen chhabi chhen layi
rooprasik lalachi kahawat so karni kachhu tau na bhayi
ab kahen sochat jal mochat samaya gayen nit shool nayi
Surdas yahi te jad bhayen,jab te palkan daga dayi