Tuesday, 24 December 2013

Life and death Jeevat mirtak hoye rahe taje khalak ki aas 
rakshak samrath sadguru mati idukh paave das 

Jeevan mein marna bhala jo mari jaane koye
marna phile jo  mare azar amar so hoye

Man ko  mirtak dekhi ke mati maane vishwas
sadhu taha lo bhaya kare jo lou pinjar saans

Main janu  man mari gaya mari ke hua bhoot
mooye pichhe uthi laga aisa mera poot

Paancho indriya chhatha man sam sangat soochant
kahe kabir jag kya kare saaton gaanthi nichant 

Jab lag aas sharir ki mirtak hua na jaaye
kaaya maaya man taje chaude raha bajaye

Bhakt mare kya roiye jo apne ghar jaaye
roiye sakat bapure haanto haat bikaye

Ajahu tera sab mite jo jag maane haar 
ghar mein jhagra hot hai so ghar daro jaar

Main mera ghar jaliya liya palita haath
jo ghar jaro aapna chalo humare saath

Kabir mirtak dekhkar mati dharo biswaas 
kabahu jaage bhoot hwai,kare pind ka naash

Shabd vichari jo chale gurumukh hoye nihaal
kaam krodh vyape nahi kabahu na grase kaal

Soor sati ka sahaj haighadi ek ka ghamsaan
mare na jive marjiva dhamkat rahe masaan 


0 comments:

Post a comment