Saturday, March 15, 2014


Creations of Bhagwat rasik 

Lakhi jin laal ki muskyan

Lakhi jin laal ki muskyan
tinahi bisari bed bidhi ,jap ,jog ,sanyam dhyan
nem brat aachaar pooja paath geeta gyan
rasik bhagwat drig dayi asi enchike mukh myan

Paraspar dou chakor dou chanda

Paraspar dou chakor dou chanda
dou chatak dou swati dou ghan dou damini amanda
dou arvind dou ali lampat dou loha dou chumbak
dou aasik dou mahboob dou mili jure jurafa ambak
dou megh dou mor dou mrig dou raag ras bhine
dou mani bisad dou bar pannag dou bari dou meene
bhagwatrasik biharini pyari ,rasik bihari pyare
dou mukh dekhat jeeyat adharamrit piyat hot nahi nyare

Beshdhari hari ke ur saale

Beshdhari hari ke ur saale
lobhi dambhi kapati nat se sisnodar ko paale
guru bhaye ghar ghar mein dole naam dhani ko beche
parmarath sapne nahi jaane paisan hi ko kheche
kabahuk bakta hwai bani baithe katha bhagwat gaave
arath anarath kachhu nahi bhashe ,paisan hi ko dhave
kabhuk hari mandir ko seve kare nirantar basa
bhav bhagati ko les na jaanepaisan hi ki aasha
nache gaave chitra banave kare kabya chatkili
saach bina hari haath na aave sab rahni hai dhili
binu bibek bairagya bhagati binu satya na eko maano
bhagwat binu kapat chaturayi so pakhande jaano

Itne gun jaame so sant

Itne gun jaame so sant
shree bhagwat madhya jas gaavat shreemukh kamlakant
hari ko bhajan sadhu ki sewa sarvabhoot par daya
hinsa lobh dambh chhal tyage bishsam dkhe maaya
sahansheel aashya udaar ati dheeraj sahit bibeki
satya bachan sabso sukhdaayak gahi ananya brat eki
indrajit abhimaan na jaake kare jagat ko paawan
bhagwat rasik tasu ki sangati tinahu taap nasawan

Namo namo brindabann chand

Namo namo brindabann chand
nitya anant anadi ek ras piya pyari biharatt swachhand
sattachitta anand roop maya khag mrig drum beli bar brind
bhagwat rasik nirantar sewat madhup bhaye peevat makrand

Jaya jaya rasik ravnirvan

Jaya jaya rasik ravnirvan
roop gun laavanya prabhuta prem puran bhawan
bipati jan ki bhanbe ko tum bina kahu kawan
harahu man ki malinta byape na maaya pawan
bishaya ras indriya ajeeran ati karawahu bawan
kholiye hiya ke nayan darse sukhad ban avan
metiye bhagwat byatha hansi bhetiye taji bhawan  

0 comments:

Post a Comment