Wednesday, October 14, 2015

T

Taate tumharo bharoso aave

Listen to taate tumharo bharoso aave

Lyrics-

Taate tumharo bharoso aave
deenanath patitpaawan jas,bed upnishad gaaven.
jo tum kaho kaun khal taryo tau hou bolo sakhi
putra hetu hari lok gayo dwij sakyo na kou rakhi.
ganika kiye kaun vrat sangam, suk hit naam padhayo
mansa kari sumiryo gaj bapuro,grah param gati payo.


Tumhari kripa govind gusai

Tumhari kripa govind gusai hau apne agyan na jaanat
upajat dosh nayan nahi soojhat rabi ki kiran ulook na maanat
sab sukh nidhi harinaam mahamani so payo nahin pahichanat
param kubudhhi tuchh ras lobhikaudi lagi sath mag  raj chhanat
siva ko dhan santan ko sarbasu,mahima bed puran bakhanat
ite maan yah sur mahasath hari nag badali maha khal aanat


Tum gopal moso bahut kari

Tum gopal moso bahut kari
nar dehi dinhi sumiran ko mo paapi te kuchh na sari
garabh baas ati tras adhomukh tahan na mero sudhi bisari
pawak jathar jaran nahi dinho kanchan si meri deh kari
jag mein janmi paap bahu kinhe adi ant lo sab bigadi


sur patit tum patit udharan apne birad ki laaj dhari

Tum hari sankare ke sathi

Tum hari sankare ke sathi
sunat pukar paramaatur hwai dauri chhudayo hanthi
garbh parikshit raksha kinhi bed  upnishad sakhi
basan badhaye drupad tanya ke sabha maanjh pat rakhi
raaj ravani gaayi byakul hwai,dai dai sut ka dheerak
magadh hati raja sab chhore, aise prabhu par peerak
kapat swaroop dharyo jab kokil nrip pratiti kar mani
kathin pari tabahi prabhu pragate ripu hati sab sukhdani
aisi kaho kahan lo gun gan likhit ant nahi paiye
kripasindhu unhi ke lekhe ,mam lajja nirbahiye
sur tumhari aisi nibhahi,sankat ke tum sathi
jyu jano tyu karo deen ki,baat sakal tum hathi.


Tum meri rakho laaj hari

 listen to tum meri rakho laaj hari

Lyrics -

Tum meri rakho laaj hari 
Tum jaanat sab antaryami karni kachhu na kari
Avaguna mose bisrat nahi 
Pal chhin ghari ghari 
Dara sut dhan moh liye ho 
Sudh budh sab bisari 
Sur patit ko beg ubaaro 
Ab mori naav bhari

Tum taji aur kaun pe jaaun

lyrics -

Tum taji aur kaun pe jaaun
kaake dware jai sar naaun par hath kahan bikaaun
aiso ko data hai samarathkiske diye aghaaun
rank ayaachi kiyo sudama diye abhaya pada thaau
kamdhenu chintamani dini kalpvriksha taru chhau
bhava samudra ati dekhi bhayanak man mein adhik deraaun
kijiye kripa sumiri apno pan surdas bali jaoon 


0 comments:

Post a Comment