Wednesday, October 14, 2015

P


Patitpawan hari birad tumharo 

Patitpawan hari birad tumharo kaun naam dharyo
hau to deen dukhit ati durbal dware ratat paryo
chari adarath diye sudamahi tandul bhet dharyo
drupad suta  ki tum pat rakhi ambar daan  karyo
sandipan sut tum prabhu dinhe vidya paath karyo
sur ki biriya nithur bhaye prabhu mote kachhu na saryo

Prabhu hau sab patitan ko raja

Prabhu hau sab patitan ko raja
par ninda mukh poori rahyo,jag yah nisan nit baja.
trishna desaru subhat manorath indriya khadag humare
mantri kaam kumat debe ko krodh rahat pratihaare
gaj ahankaar chadhyo dig vijayi lobh chhatra dhari sheesh
fauz asat sangatiki meri aiso hwo main ish
moh made bandi gun gaawat maghadh dosh apaar
sur paap ko garh dridh kinho muhkam layi kinwar


preeti kari kahu sukh na lahyo

preeti kari kahu sukh na lahyo
preeti patang kari deepak so aape pran dahyo
alisut preeti kari jalsut so kari mukh mahi gahyo
saran preeti kari jo naad so sanmukh baan sahyo
hum jo preeti kari madhav so chalat na kachhu kahyo
surdas prabhu bin dukh duno nainai neer bahyo


Prabhu ji tum bin kuan sahayi
Lyrics- 


Prabhu ji tum bin kaun sahayi 
sab apne apne swarath ke  kutumb lo aru bhai 
sampati se hi prayi rakhat  gun avagun na janayi 
vipati pare koi sang na lagat chhod tame tame jai 
ghar ki nari gari bhashat  it ut karat ladai 
karma rekh ko dosh lagawat ninda karat parayi 
yadunayak yadurai sab bhayi bhatkat bhayo kamlapati
sindhu athath jog na awasar tum bin kaun sahayi 
jog jagya prajajan ubare mahima dhruvahi dihayi 
vipati ubaran patit pawan tumharo naam kahayi 
rakhiye laaj naam apne ki sankat me pran aayi 
sur pukarat aart meri rakhi liv sharnayi 

0 comments:

Post a Comment