Thursday, January 30, 2014

Creations of Rampriya ji Prarthana

Jayati jayati jaya Raghuvansh bhushan 


Jayajayati jaya raghuvansh bhushan ram rajivlochanam
traitaap khandan jagat mandan dhyangamya agocharam
adwait avinashi anindit mokshapriya ariganjanam
tav sharan bhav nidhi paargaayak anyajagat vidambanam
dukh deen darid ke vidarak dayasindhu kripakaram
twam rampriya ke ram jeevanmuri mangal mangalam .


Tu na tajat sab tohi tajenge

Tu na tajat sab tohi tajenge
Ja hit jag janjaal uthawat tokah chhadi bhajenge
jaakah karat piyaar pransam jo tohi pran kahenge
sou to kah maryo janike dekhat deh darenge
deh geh aru neh nah te naato nahi nibahenge
ja bas hwai nij janma ganwawat kou na sang rahenge
kou sukh jag dukh viheen nahi kou sang karenge
rampriya binu ram lala ke bhav bhaya kou na harenge

Kinkini dhwani

Jab kinkini dhwani kaan pari ri lakh lalchaye lakhan so laalan hasi yah baat kahi ri
manahu maan mahaan mahadal ke dundubhi ki saan chali ri
vishwavjaya ab kinhe chahat mam dridhta lakhi bhagi chali ri
rampriya ke ram lala ko aaju lali man chhini chali ri

Balya bhaya

Joi ja vyapak jahaan ko jananhaar
jako dhyan kete nag jaal so nipatigo
joi dalyo danav dikhayo narsinghroop
udit digant so duhayi het hatigo
rampriya soi audh ko mahal dekhi
dhaye ghabraye mani khamb so lapatigo
ju ju kahibeko tutraye aaye du du kahi
atihi sakaye maaye ank so chhaptigo


0 comments:

Post a Comment