Wednesday, November 27, 2013

E

Ek achambha

Listen to Ek Achambha


Lyrics-

Ek achmbha dekha re bhai thada singha charawe gayi e gai..
pahle poot peeche byahi mai chela na guru lage mai
jal ki machhali taruvar rahe  pakadi bilai ud jaaye kare
maina hi dari gori garvahi  kutta bole gayi bilai
kari kari sasa upar kar mula bahut bhanti jad laga phoola
kah kabira ya pad ko bhujha va ko denyo tribhuvan sujhya
 0 comments:

Post a Comment