Friday, November 15, 2013

D


Dev doosaro kaun deen ko dayalu


Lyrics-

Dev doosaro kaun deen ko dayalu
sheelnidhan sujan shiromani
saranagat priya pranatpalu
ko samrath sarbagya sakal prabhu
shiv saneh manas maralu
ko sahib kiye meet pritibas
khag nishichar kapi bheel bhalu
nath hath maya prapanch sab
jeev dosh gun karam kalu
tulsidas bhalo poch rawaro
neku nirakhi kijiye nihalu

Deen ko dayalu dani dusaro na kou

Deen ko dayalu dani dusaro na kou
jaso deenata kahau hau dekho deen sou
sur nar muni asur naag sahab tau ghanere
tau lau jou lau raware na neku nayan phere
tribhuvan tihu kaal bidit bed badati chari
adi ant madhya ram sahibi tihari
tohi mangi mangano na mangano kahayo
suni subhau seel sujasu jachan jan aayo
pahan,pasu,bitap,bihang apne kari linhe
maharaj dashrath ke! rank raaya kinhe
tu garib ko niwaj hau garib tero
barak kahiye kripalu ,tulsidas mero.

0 comments:

Post a Comment