Thursday, December 6, 2012

Parmarth Geeta Saar(Prabhu karmon ke sanyas ki )


Lyrics -

prabhu karmon ke sanyas ki raah dikhayi
nishkaam karma ki mahima tumne gayi

in dono mein jo ho uttamkari
woh batlao mujhko hey krishna murari
nishkaam karma ka yog sugam sundar hai
dono margon mein kuchh bhi nahi antar hai
nishtha se bhi marg vyakti apnaaye
dono ke hi phalroop mokshka ko paaye
jo alag alag phal samjhe we abhichari
aise bole arjun se krishna murari

yeh jeev moh ki dhara mein behta hai
maya ke dwara gyan dhaka rehta hai
jab atmagyan ka sat prakash chhata hai
hey arjun moksha tabhi maanava pata
tu gyan deep se kaat nisha andhiyari
aise bolen arjun se krishna murari

0 comments:

Post a Comment